หน้าหลัก ประวัติหน่วยงาน โครงสร้างบริหาร บุคลากร ติดต่อเรา
หน้าหลัก
ประวัติหน่วยงาน
ปรัชญา
วิสัยทัศน์
พันธกิจ
โครงสร้างบริหาร
บุคลากร
ติดต่อเรา
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวฝึกอบรม
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวรับสมัคร
ข่าวนักศึกษา
ข่าวผู้บริหาร
ข่าวประชุม อบรม สัมมนา
ข่าววิจัย ทุน
กิจกรรมมหาวิทยาลัย
หน่วยงานภายใน
เว็บไซต์มหาวิทยาลัย

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

                       อาจารย์ขันทอง หาญรบ
                            ผู้อำนวยการ
      ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

 
 

 

ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี (ตึก 42 ชั้น 4 ห้อง42.412)